At uddelegere firmaets rekruttering til et erfarent bureau har et væld af plusser

Er rekruttering [http://www.temp-team.dk/Forside/Arbejdsgivere/Rekruttering.aspx] af nye medarbejdere blevet en opgave, som stjæler for meget tid i din virksomhed? Den bedste løsning på det problem kan med stor sandsynlighed være at outsource personale rekruttering til et professionelt rekrutterings- eller vikarbureau. Derpå kan HR-folkene i jeres firma bruge tiden på medarbejderne mens jeres firma helt sikkert får en velkvalificeret medarbejder, som kan bidrage med en masse til den konkrete afdeling fagligt såvel som personligt, såfremt et rekrutteringsbureau håndterer alle opgaverne ved en optimal rekruttering af nyt personale til virksomheden. Men hvilke opgaver er det egentligt, at et professionelt rekrutteringsbureau vil kunne klare p.v.a. dit firma i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere? Dette vil undertegnede her besvare med afsæt i min omfattende HR erfaring som er opbygget gennem mere end ti år i en funktion som personaleansvarlig i et væld af danske firmaer.

Såfremt et firma vælger at overlade rekruttering af nyt personale til et vikar- eller rekrutteringsbureau, vil det altid være en forudsætning, at kontaktpersonen ved bureauet får chancen for at aflæse behov såvel som ønsker i firmaet og ikke mindst hos den aspirerende medarbejder. Dette forud for, at de to parter får mulighed for at møde hinanden. Dertil får virksomheden konsulentens hjælp til at lave en præcis jobbeskrivelse såvel som en personprofil, før rekrutteringen af den nye medarbejder begynder. Derefter påbegynder vikarbureauet altså jagten på den perfekte kandidat til virksomheden. Som det første tjekker konsulenten fra bureauet deres kartotek efter velegnede kandidater til jobbet. Tit kan det lade sig gøre at finde frem til drømmekandidaten på den måde. I modsat fald varetager rekrutterings- eller vikarbureauet alle opgaver ifm. annoncering under rekrutteringen.

I denne fase af rekrutteringsprocessen kan firmaet fortsætte sin normale gang, eftersom bureauet finder op til tre kvalificerede kandidater til det konkrete job, der dernæst bliver inviteret til jobsamtale ude ved det aktuelle firma. Under selve udvælgelsen af de rette kandidater benyttes nogle anerkendte værktøjer med henblik på at sørge for at rekrutteringen giver et godt resultat. Disse kan blandt andet være en MASTER personprofilanalyse plus relevante tests af ansøgerens evner. Der kan ydermere laves en grundig referencekontrol ved de udvalgte kandidater til stillingens forudgående arbejdsgivere. Den gode rekruttering af nye medarbejdere fuldendes imidlertid ikke i det øjeblik at firmaet får de bedst egnede kandidater til en samtale. Rekrutteringsbureauet tager tillige hånd om opfølgningen efter jobsamtalerne. Sidst men ikke mindst kan det ansættende firma gøre brug af det unikke ”Try & Hire” koncept, der giver firmaet en chance for at indlede det konkrete ansættelsesforhold, som et kortere vikariat med mulighed for fastansættelse bagefter.

Plusserne ifm. uddelegering af rekruttering er kort fortalt adskillige for lige præcis jeres virksomhed. Dig og dine kollegaer vil ikke alene få en perfekt ny medarbejder. Dette ideelle match vil tillige foregå med et forsvindende lille forbrug af ressourcer for jer i firmaet, så I har mulighed for at bruge kræfterne på konkrete opgaver i hverdagen i løbet af rekrutteringen. Når din virksomhed vil finde det bedste bureau til rekruttering, er det en god idé at vælge bureau ud fra, om det bærer en VICE certificering.