Foretrækker du Er EUR-paller eller en europalle dit foretrukne valg?

I tilfælde af, at debatten falder på flytning af store mængder af varer, skabes der tit en udveksling af varierende holdninger angående hvilken løsning, der er den mest effektive. Mange vælger f.eks. søfartøjer af en betydelig størrelse, imens resten af gruppen bedst kan lide fly. Gældende for alle uden undtagelse er dog, at det uanfægtet af transportmetoden er obligatorisk at købe stabile paller - http://www.jyskpalleimport.dk/default.asp, i god kvalitet, som godset kan stilles på undervejs på rejsen. Her stilles det gamle dilemma: Hvilken palle er bedst – EUR-paller » http://jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=33, eller en europalle - http://jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=32, …?

Ja, det er jævnligt temmelig vanskeligt at fastslå, idet EUR-paller i grunden minder en del om europallen. For at frembringe et eksempel er pallerne begge autoriseret af ISPM-15, der betyder, at træpallerne er blevet tilført varme og verificerede ifølge de valide restriktioner. En sådan behandling minimerer risikoen for, at der bliver overbragt småkryb samtidig med din last.

Almindeligvis kan du vente, at hver europalle kan holde til 1,5 T. Er dit gods vægtigere, bør du nu ikke fortvivle. Du kan nemlig anbringe mange af dine paller oveni hverandre og dermed forbedre dine pallers vægtmaksimum. 2 træpaller giver således udslag i en tolerance på omkring 3 tons. Det må imidlertid ikke være dette, som forårsager, at du indhandler europallen og ikke EUR-pallerne, idet EUR-paller besidder en ens bærekraft og ydermere, ligesom europaller, er miljøvenlige. EUR-paller er nemlig temmelig dyrebare som returpaller, og dvs., at du faktisk lejer dine paller og sagtens kan levere dem tilbage, når du er færdig med at bruge dem.

Altså er der kun ét at ytre, og dét er, at du uanset dit køb er garanteret robuste træpaller.