Giv dine ansatte en optimal hjælp med outplacement

For et halvt års tid siden befandt jeg mig som daglig leder for en sekretariat i den pressede situation at skulle opsige to medarbejdere. I den forbindelse besluttede vi tillige at bruge penge på et outplacement forløb for de medarbejdere, der fik en opsigelse. Dermed havde vi nemlig muligheden for at give dem et godt afsæt for at komme videre med deres arbejdsliv. Det havde vi en følelse af, at vi skyldte dem, eftersom vi ikke var utilfredse med det arbejde, som de gjorde. Som et resultat af finanskrisen var vi i organisationen ikke desto mindre tvunget til at spare et sted.

Det helt store plus ved at tilbyde de opsagte ansatte i afdelingen et outplacement forløb ved en ekstern partner har uden tvivl været, at vi endda i opsigelsesperioden har haft glæde af nogle arbejdsomme og glade ansatte. Desuden har outplacement forløbene for de fyrede medarbejdere medført, at det øvrige personale i afdelingen lettere har accepteret forandringerne i forbindelse med nedskæringerne. Outplacement viste sig som følge deraf at blive en vej til at udvise en social ansvarsfølelse og skabe grobund for en optimal stemning i et særdeles svært forløb.

For de ansatte, der fik en opsigelse, har deres outplacement tillige givet en tiltrængt hjælpende hånd. Igennem opsigelsesperioden har de hver især haft en fast tilknyttet outplacement vejleder fra et konsulentfirma der ikke alene har assisteret med gode råde om at udarbejde målrettede jobansøgninger samt kronologisk eller funktionsopdelt CV til jobs, der passer til deres kompetencer. Outplacement konsulenten har også tilbudt en kompetent rådgivning, som har sikret, at de ansatte fik den nødvendige rådgivning til at få afdækket deres kompetencer og tænkelige jobmuligheder. Som følge deraf har de følt sig klar til at søge et nyt arbejde.

Står du overfor at skulle opsige flere medarbejdere i dit firma, eller er du nødt til at sige farvel til en ansat? Lige meget hvad årsagen til afskeden er og det reelle omfang af en egentlig fyringsrunde, er et outplacement vejledningsforløb for samtlige af de pågældende medarbejdere en fordelagtig investering for både organisationen og medarbejderne. Med baggrund i de positive tilbagemeldinger fra min afdeling, vil jeg således tilråde, at man så vidt muligt budgetterer med outplacement forløb, når man fyrer personale.

Hvis du selv er blevet ramt af en fyringsrunde, og føler du, at det er svært at overskue, hvordan du skaffer et nyt job? Så bør du også overveje muligheden for, at din tidligere arbejdsgiver hjælper dig på vej ved at investere i et forløb med en outplacement konsulent. Her kan tillidsmanden i firmaet som regel være din allierede og hjælpe dig med at forhandle et outplacement forløb ind i din opsigelse. På denne måde får du nemlig et godt udgangspunkt for at bruge fyringen konstruktivt og sætte nye ambitioner for din karriere.